Categories
Четвъртата власт

Как медиите доубиват

Садистичното желание на медиите да съобщават подробности за случаи на насилие не е нещо ново, но въпреки това всеки път ме изумява.

Categories
Четвъртата власт

Прашасалият етичен кодекс

Етичният кодекс на българските медии е един много хубав текст, който, смея да твърдя, не се чете достатъчно често от пишещите в българските медии.