Вкопчването във властта

Властта е нещо, което никой не пуска доброволно. Особено ако я е взел след поредица от сложни, полупрозрачни ходове.

Това си мисля, след като чух днешното изказване на г-н Волен Сидеров в Парламента.