Categories
Светът, в който живеем

За Комисията за защита от дискриминация и Съвета на Европа

Плоча, отбелязваща първото заседание на Парламентарната асамблея на Съвета на ЕвропаМного неща се изписаха за доклада на Комисията за защита от дискриминация за стереотипите и предразсъдъците в българските учебници. От „Просвета” се притесниха, че комисията иска да редактира Ботев, образователният министър прекъсна отпуската си, за да дава обяснения, а обществото и медиите настръхнаха, както става винаги, когато се намесят толерантността, историята, турците и Ботев.

Аз обаче имам друг проблем с Комисията за защита от дискриминация. Той е доста по-базисен и се състои в това, че се съмнявам в грамотността, а оттам – и в експертността на въпросната комисия.

Понеже исках да прочета самия доклад, който разбуни духовете, а не да разчитам на медийни интерпретации, влязох в сайта на Комисията и свалих документа, който изглеждаше като обобщение на доклада (най-долу има линк). Оказа се, че това е резюмето на доклада. Чудесно, тъкмо ще прочета основните изводи.

И се зачетох в първите изречения:

„Тази публикация се осъществява с финансовата подкрепа на програмата за заетост и социална солидарност ПРОГРЕС (2007-2013) на Европейската общност. Решение № 1672/2006 за създаването на програма на Европейската общност за заетост и социална солидарност ПРОГРЕС е прието от Европейския парламент и Съвета на Европа на 24 октомври 2006 г.” (удебеляването е мое.)

Първо реших, че аз нещо не съм прочела правилно. Затова изчетох тези две изречения отново. Но грешката не беше в мен. Беше в авторите на този текст, които явно не са наясно със следния факт, който с радост ще изясня за тях:

Съветът на Европа няма нищо общо с Европейския съюз. Това, което авторите са имали предвид и което на английски се нарича Council of the European Union (или, за краткост, the Council), на български се казва „Съвет на Европейския съюз” (или, за краткост, Съвета).

Това е грешка, която съм виждала на доста места, включително и в медиите, и която не спира да ме изумява.

Специално за авторите на доклада давам няколко пояснения.

Има три институции, които имат в името си думата „съвет” и нещо европейско. (Объркващо, знам. Ама е така. Поне са три, а не десет.)

Първата е Съветът на Европейския съюз (Council of the European Union), който е приел вашето решение 1672/2006. Това е институция, която се състои от министрите на държавите от Европейския съюз в определен ресор. За всеки ресор има отделна формация на Съвета.

Втората е Европейският съвет (European Council), който се състои от държавните глави на държавите членки на ЕС.

Тези двете имат общо с ЕС.

Третата няма общо с ЕС и се нарича Съвет на Европа (Council of Europe). Това е междуправителствена организация, в която членуват повечето европейски държави.

Много е възможно тази информация за програмата ПРОГРЕС да е просто копи-пейст от някой друг документ на някоя друга институция, но това няма никакво значение. Мултиплицираната грешка пак си е грешка.

Има значение, че от 20-те души, изброени като автори на изследването в същия този документ (трима души ръководен екип и още 17 автора), нито един не е прочел какво са публикували. Или, още по-зле, прочели са, но никой не е бил наясно с това, че се публикува груба грешка.

Всички правят грешки. Но когато става дума за официален документ на институция, мисля, че е редно да се очаква тези грешки да не бъдат свързани с бъркане на цели организации и политически субекти. При това организации и субекти, които до голяма степен определят съвременните европейски реалности. Също така, тази грешка изскочи при прочита точно на две изречения от този документ. Представям си какво ще е, ако го прочета целия.

Връзки:

Различните части на доклада в сайта на Комисията. Резюмето, за което говоря, се сваля от последния линк (“Решение”)

Решението за създаване на програмата ПРОГРЕС – тук можете да видите кой го е приел.

На снимката: Плоча, отбелязваща първото заседание на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Update (17.08): първата връзка не работи, защото Комисията се отказа от изследването си и свали материалите от сайта си.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *