Съвсем последните дни на лятото

Созопол, началото на октомври. Един от първите дни със силен есенен вятър и усещане, че лятото съвсем е свършило. По терасите виси пране, в малките улички можеш да си купиш сладко от смокини, а един гларус размишлява върху смисъла на живота, гледайки морето.

Морето

Пране

Гларус

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *