Categories
Разкази и подобни

Търсенето

– Ето го, тук трябва да е! – малкият Гошко тичаше запъхтян към едно от дърветата в малкия парк. След него бавно вървеше дядо му.

Categories
Разкази и подобни

Последният летен следобед

Изсъхнал стрък трева я убоде по бузата и тя се почеса разсеяно. Размърда пръстите на краката си и погледна към небето. Слънцето се беше спуснало ниско над хоризонта, но все още печеше доста силно.

Categories
Светът, в който живеем

По стъпките на любезността

Идеалистът е човек, който не се учи от грешките си. Което малко го доближава до наивника.