Categories
Светът, в който живеем

Началото на академичната година беше дадено с бой

Всеки, който е завършил Софийския университет, знае каква е неговата административна организация и какво значи да чакаш на опашка.