Последният летен следобед

Изсъхнал стрък трева я убоде по бузата и тя се почеса разсеяно. Размърда пръстите на краката си и погледна към небето. Слънцето се беше спуснало ниско над хоризонта, но все още печеше доста силно.

© 2012-2023 Моята малка работилничка All Rights Reserved

Моята малка работилничка