Кръгове

Пустиня

Всичко около него беше пусто и равно. Толкова пусто и равно, че той за миг затвори очи с надеждата, че като ги отвори, нещо магически ще се е променило. Някъде далеч над главата му грееше безцветно слънце, което сякаш нито топлеше, нито светеше. Докато отваряше отново очи, установи, че парчето надежда вече го няма. Нищо… Continue reading Кръгове

Завръщане на мегдана

Копче за reset на света?

Как се е разпространявала информацията преди да има масова комуникация? Преди интернет, преди радиото и телевизията, преди вестниците? Като излезеш на мегдана да чуеш какво ново. Разбира се, може да не е мегдан. Може да е пазар. Може да е религиозен храм. Или кафене. Може да е друга формална или неформална организация, институция или структура,… Continue reading Завръщане на мегдана

© 2012-2024 Моята малка работилничка All Rights Reserved

Моята малка работилничка