Categories
Светът, в който живеем

Бяло, зелено, червено и абсурдно

Аз, лично за себе си, бих нарекла казуса с песента на Мишо Шамара „Бяло, зелено, червено и абсурдно”. По няколко причини.