Кръгове

Пустиня

Всичко около него беше пусто и равно. Толкова пусто и равно, че той за миг затвори очи с надеждата, че като ги отвори, нещо магически ще се е променило. Някъде далеч над главата му грееше безцветно слънце, което сякаш нито топлеше, нито светеше. Докато отваряше отново очи, установи, че парчето надежда вече го няма. Нищо… Continue reading Кръгове

Реалност

Денят приличаше на пощенска картичка. Слънцето вече беше изгряло над предградието и покривите на редиците еднакви двуетажни къщички сякаш блестяха. Градините пред къщите приличаха на зелени килими от мека трева с ивици цветя, подредени в прави лехи. Капчиците роса блестяха по цветовете и всяка следваща сутрин тези цветове сякаш ставаха все по-ярки и красиви. Застанал… Continue reading Реалност

© 2012-2024 Моята малка работилничка All Rights Reserved

Моята малка работилничка