Как държавата си измива ръцете

Оставяйки църквите отворени за Великден, държава и църква заедно се отрекоха от отговорност. Както снощи затвори София, така властта трябваше да затвори и църквите за Великден. Отговорността за подобни решения в кризисна ситуация е тежка, затова трябва да я носи държавата, а не индивидът. А църквата следва не да се противопоставя, а да подкрепя мерките,… Continue reading Как държавата си измива ръцете

© 2012-2024 Моята малка работилничка All Rights Reserved

Моята малка работилничка