Categories
Светът, в който живеем

Раждането на гражданина

“А сега накъде?” – “Всичко е по-добре от това…”