Categories
Светът, в който живеем

Аз отказвам да изчистя България за един ден

По две причини. Първо, не съм я изцапала аз. Второ, на следващия ден процесът по изцапването ще започне наново и усилията ми ще са отишли на вятъра.