Categories
Разкази и подобни

Търсенето

– Ето го, тук трябва да е! – малкият Гошко тичаше запъхтян към едно от дърветата в малкия парк. След него бавно вървеше дядо му.

Categories
Разкази и подобни

Последният летен следобед

Изсъхнал стрък трева я убоде по бузата и тя се почеса разсеяно. Размърда пръстите на краката си и погледна към небето. Слънцето се беше спуснало ниско над хоризонта, но все още печеше доста силно.

Categories
Разкази и подобни

Обратно към писането на истории. Историята за къпането ми в Темза

Първоначалната ми идея за този блог беше да споделям неща, които съм написала. Защото обичам да пиша, а писането няма голям смисъл, ако никой не те чете.

Categories
Разкази и подобни

My Name Is…

Това е едно видео, което направих за конкурс на Европейския икономически и социален комитет. Темата е “Какво означава за теб да си европейски гражданин”.

Categories
Разкази и подобни

Дефиниция на идеализма/глупостта

Не искам да съм цинична, но понякога ми се струва, че идеализъм и глупост са доста близки.

Categories
Разкази и подобни

Върхът

Стоя на повече от 2000 метра надморска височина. Около мен Пирин е разкрил цялата си недостъпна хубост. Казва се, че върхът се покорява. Но аз си мисля, че върхът покорява.

Categories
Разкази и подобни

Дефиниция на лятото

Слънцето през клоните на дърветаНе обичам да давам дефиниции, но понякога те сами се появяват в главата ми. Като тази.

Categories
Разкази и подобни

Последният

ПейзажПейзажът е сив и напукан като старческа пета. Земята е разрязана от дълбоки бразди, които се губят черни в далечината. Слънцето бавно се издига над далечните планини и започва да хвърля виновна светлина.

Categories
Разкази и подобни

Един ден на Джим

Днес Джим беше неспокоен. Беше успял да се измъкне за малко, но знаеше, че всеки момент ще го повикат обратно. Може би затова се оглеждаше със страх, което беше глупаво и нямаше да помогне.