Една вечерна история

Posted by in Петък вечер или разни интересни неща

Часът е около 21:30, мястото – относително оживена улица. На тротоара стои някакъв човек и маха.

Първо решавам, че иска да привлече вниманието на един от минаващите шофьори. Само че шофьорът отминава, а човекът започва да маха в друга посока.

Тогава решавам, че е пиян.

Само че той стои доста стабилно на краката си, така че най-вероятно греша.

Затова новото ми предположение е, че това е човек с някакъв психически проблем. Дори се питам дали няма нужда от помощ. Докато размишлявам дали да предложа услугите си, до него спира едно такси.

Да, вярно. Това също е причина да стоиш на тротоара и да махаш…