Моята малка работилничка

Върхът

Posted by in Разкази и подобни

Стоя на повече от 2000 метра надморска височина. Около мен Пирин е разкрил цялата си недостъпна хубост. Казва се, че върхът се покорява. Но аз си мисля, че върхът покорява.

0

Последният

Posted by in Разкази и подобни

Пейзажът е сив и напукан като старческа пета. Земята е разрязана от дълбоки бразди, които се губят черни в далечината. Слънцето бавно се издига над далечните планини и започва да хвърля виновна светлина.

0

Един ден на Джим

Posted by in Разкази и подобни

Днес Джим беше неспокоен. Беше успял да се измъкне за малко, но знаеше, че всеки момент ще го повикат обратно. Може би затова се оглеждаше със страх, което беше глупаво и нямаше да помогне.

0

© 2012-2020 Моята малка работилничка All Rights Reserved